درباره مجله غذا

مجله غذا با هفده سال انتشار یکی از رسانه های مهم در حوزه تغذیه و نیز صنایع غذایی ایران است.

 

هدف مجله غذا ترویج فرهنگ صحیح تغذیه و ارتقا سلامت جامعه است.

مجله دنیای حیوانات

ورود

ریخت شناسی
گیاهی علفی، چند ساله و مقاوم با ساقه های راست و محکم، شاخه دار، کرک دار یا بدون کرک به بلندی 60 تا 180 سانتی متر که در اواخر پائیز به گل می نشیند. برگ های پایه تخم مرغی تا تخم مرغی- نیزه ای، نوک تیز، به وضوح دندانه دندانه. دم برگ ها تا 25 سانتی متر طول دارند. برگ های ساقه ای در پایین دم برگ دار و در بالا بدون دم برگ هستند، 7 تا 20 سانتی متر طول و 1/5 تا 8 سانتی متر پهنا دارند، به طور درشتی دندانه دار تا صاف، زبر در هر دو سطح با لمس دست، براکته نیزه ای خطی، سست، صاف، در سطح خارجی کرک دار، مژه دار هستند. خوشه های گل 1/5 تا 3 سانتی متر طول و 5 تا 10 میلی متر پهنا دارند و به رنگ بنفش هستند. طول میخک ها 9 تا 13 میلی متر است. تارهای گرداگرد میوه یک تاج کوتاه تحتانی با  دندانه های یک اندازه. دانه های گرده به رنگ زرد، 19 تا 21 میکرو متر قطر دارند. کروموزوم ها هاپلوئید و به تعداد 11 عدد  می باشند.
اندام مورد استفاده
اندام مورد استفاده گیاه بخش هوایی خشک شده یا تازه آن است.
ترکیبات شیمیایی
شماری از ترکیبات شیمیایی شامل آلکامید ها، پُلی آلکن ها، پُلی آلکین ها، مشتقات کافئیک اسید و پُلی ساکارید ها در اکیناسه گزارش  شده اند. روغن فرّار آن حاوی بورنئول7 و استات بورنئول، ژرماکرن دی8 و مشتقات کاریوفیلن9 است.
ایزوبوتیل آمید های با زنجیره های مستقیم اسیدهای چرب 11 تا 16 کربنی با اتصالات اُلِفینی یا استیلنی (یا هر دو) با ایزومر ایزوبوتیل آمید های – tertanoic acid (2E, 4E, 8Z, 10E/Z) در بخش های هوایی گیاه تام E. purpurea یافت می شوند. شیکوریک اسید10 مشتق از استر کافئیک اسید ترکیب موثره اصلی این دسته از ترکیبات است که در بخش های هوایی E. purpurea با غلظتی حدود 3/1-1/2 % یافت می شود. استر متیل شیکوریک اسید و دیگر مشتقات نیز حضور دارند.
ترکیبات پلی ساکاریدی گیاه تام E. purpurea بر دو دسته اند: یک Heteroxylan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 35000 (مثل PS-I) و یک Arabinorhamnogalactan با وزن مولکولی متوسط نسبی حدود 45000 (مثل PS-II). سایر ترکیبات شامل مقادیر اندکی از آلکالوئید های پیرولیزیدین (توسیلاژین11 (0/006 %) و ایزوتوسیلاژین). در این غلظت، آلکالوئیدها غیر سمی به حساب می آیند و از آن جا که  این آلکالوئید ها فاقد حلقه 1و2 اشباع نشده Necine آلکالوئید هایی مثل سنوسیانین12 از گونه های Senecio هستند آن ها را فاقد توانایی در ایجاد اثرات سمّی بر کبد به حساب می آورند.
خواص دارویی و کار برد درمانی
گیاه تام اکیناسه به صورت خوراکی در درمان حمایتی سرماخوردگی و عفونت های مجاری تنفّسی و ادراری تجویز می شود. به نظر می رسد که اثرات مفید در درمان این عفونت ها عموماً از طریق تحریک سیستم ایمنی صورت می پذیرد. ادعاهای اخیر در مورد اثر بخشی E. purpurea به عنوان محرّک سیستم ایمنی بر پایه مطالعات علمی زیاد هستند. اثر تحریک ایمنی با 3 مکانیسم حاصل می شود: فعال شدن فاگوسیتوز و تحریک فیبروبلاست ها، افزایش فعالیت تنفسی و افزایش جا به جایی لکوسیت ها. توان فعال کردن فاگوسیتوز عصاره استاندارد شده بخش های هوایی E. purpurea تعیین شده است. عصاره تغلیظ شده لیوفیلیزه گیاه تام E. purpurea به صورت برون تنی به شکل قابل توجهی درصد گرانولوسیت های فاگوسیتوز کننده را افزایش داده است.
مصارف موضعی این گیاه شامل تسریع بهبود زخم و درمان موارد التهابی پوست است.
اخیراً 26 آزمایش بالینی کنترل شده (18 تا به صورت تصادفی، 11 تا به صورت 2 سو کور) به طور سیستماتیک در آلمان بررسی در مورد این گیاه انجام شده اند. در 19 آزمایش پروفیلاکسی یا درمان معالجه ای عفونت ها بررسی شد. 4 آزمایش به بررسی کاهش اثرات جانبی پرتو درمانی پرداختند و 3 تا از آن ها تعدیل پارامتر های اختصاصی ایمنی را بررسی کردند. بازبینی نتایج نشان می داد که فرآورده های حاوی اکیناسه تنظیم کننده های ایمنی موثری هستند.
در یک آزمون درازمدت با مقیاس وسیع اثر پمادی حاوی عصاره تغلیظ شده و لیوفیلیزه گیاه اکیناسه بر روی 4598 بیمار برای درمان موارد التهابی پوست، زخم ها، اگزما، سوختگی، عفونت هرپسی و واریس پا مورد مطالعه قرار گرفت. اثرات درمانی مفید پماد در 85/5 % موارد مشاهده شد. طول درمان افراد بین 7/1 تا 15/5 روز ادامه داشت.
فرآورده های  فراوانی از اکیناسه در بازار دارویی کشورهای جهان وجود دارند به عنوان مثال اکیناسین13 که در کشورهای استرالیا، اطریش، بلژیک، چک، آلمان، مجارستان، اسپانیا، سوئیس و یونان تولید و به عنوان درمان زخم و عفونت پوست مصرف می شود. هم چنین فرآورده های ویژه سرماخوردگی، ضد آنفلونزا و درمانگر اختلالات مجاری تنفسی فراوانی از اکیناسه در بازار دارویی دنیا تولید و استفاده می شود، به عنوان مثال تنها در کشور آلمان بیش از بیست کارخانه معتبر مانند ریدل14، دوفارما15، ویدمن16 و... به تولید داروی آنفلونزا، سرماخوردگی، محرک سیستم ایمنی و رافع اختلالات تنفسی از گیاه سرخارگل می پردازند.
کاربرد های توصیه شده در طب عامیانه که در کارآزمایی بالینی تایید نشده است:
گیاه اکیناسه گیاهی بومی قاره آمریکا بوده و بنابر این اثری از آن در منابع طب سنتی ایران دیده نمی شود. در طب های عامیانه و سنتی سایر نقاط جهان برای درمان عفونت های قارچی، عوارض جانبی پرتو درمانی، آرتریت روماتوئید، مسمومیت های خونی و غذایی توصیه شده که این ادعاهای تا کنون از تایید توسط کارآزمایی بالینی بهره مند نیست.
نحوه و میزان مصرف
بخش های هوایی پودر شده، عصاره تغلیظ شده، فرآورده های جالینوسی و محصولات به فرم دارو به صورت موضعی و خوراکی مصرف می شوند. دز روزانه خوراکی گیاه تام 6 تا 9 میلی لیتر از عصاره تغلیظ شده به مدت 8 هفته است. مصرف موضعی فرآورده های نیمه جامد حاوی حداقل 15% عصاره تغلیظ شده حداکثر برای 8 هفته متوالی می باشد. اطلاعات درباره مقدار مصرف در کودکان موجود نیست.
محققان آمریکایی اخیرا گزارش کرده اند که 800 محصول حاوی اندام مختلف اکیناسه (گل، ساقه و ریشه) در بازار امریکا وجود دارد.
احتیاط و هشدارها
باید مطابق با مقررات ملّی هر کشور باشد. معمولاً حداکثر میزان باقیمانده از آلدرین، و دی آلدرین در گیاه تام باید کمتر از 0/05 میلی گرم در کیلوگرم باشد. برای سایر ضد آفت ها به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در مورد روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی و دستورالعمل های کنترل رژیم غذایی به لحاظ آفت کش ها مراجعه شود. سطوح توصیه شده برای سرب و کادمیوم به ترتیب کمتر از 10 و 0/3 میلی گرم در کیلوگرم در شکل نهایی داروی گیاهی است. برای آنالیز استرامونیوم 90، ید 131، سزیم 134، سزیم 137 و پلوتونیوم 239 به دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی در زمینه روش های کنترل کیفی گیاهان دارویی مراجعه شود. مصرف داخلی یا موضعی سرخارگل نباید بیش از 8 هفته متوالی ادامه یابد.
منع مصرف
تا کنون گزارشی مشاهده نشده است. در صورت مشاهده هر گونه آلرژی به گیاه باید مصرف قطع شود. تجویز خوراکی فرآورده های اکیناسه در کودکان، به جز با دستور پزشک توصیه  نمی شود.
مصرف غذایی
تا کنون گزارشی مشاهده نشده است، البته در بعضی از کشورها مانند کانادا و استرالیا از پودر و یا عصاره این گیاه و گیاهانی مانند گَوَن، جین سنگ سیبری و جینکو تونیک و مقوی غذایی تهیه می کنند.
کار برد بهداشتی و آرایشی
شرکت معروف جی اس کی در ساخت خمیر دندان معروف پارادون تاکس17 از عصاره ی سرخارگل همراه با شیرین بیان استفاده می کند. در شامپوها و فرآورده های ترمیمی و محافظتی پوست هم کار برد گسترده دارد.
دکتر عباس حاجی آخوندی
1- Echinacea purpurea
2- Asteraceae
3- Echinacea intermedia
4- E. speciosa
5- Missouri
6- Oklahama
7- Borneol
8- Germacrene-D
9- Caryophyllene
10- Chicoric acid
11- Tussilagine
12- Senecionine
13 – Echinacin
14 – Redel
15- Duopharma
16- Wiedeman
17- Parodontax
منابع :
1- Martindale, The complete drug reference, 35th edition, page 2085.
2- WHO monographs on selected medicinal plants, vol. 1 1999, pp.136-144.
3- Fleming., PDR for herbal medicines, Montavale, 1998.
4- دکتر عباس حاجی آخوندی و دکتر ناصر بلیغ، راهنمای کاربردی گیاهان دارویی، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، 1381.
5– دکتر  عباس حاجی آخوندی، دکتر سودابه سعید نیا، دکتر احمد سیادتی، دکتر محمد شریف زاده، دکتر شمس اردکانی، دکتر احمد رضا گوهری و دکتر علی اکبر ولایتی ساماندهی بیماریها با داروهای گیاهی و طبیعی (کتاب اول) انتشارات پروهان، 1388.
6- تقی زاده میترا ، کیاهان دارویی، دوره 1، شماره 4، 1381، 13-25.
{/author}
تمامی حقوق مادی و معنوی نزد وب سایت رسمی مجله غذا محفوظ می باشد ، و کپی برداری از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت سئو گروه طراحان مکس وب